Hoge Raad van de Kinderen

Geautoriseerde HRK-SAC Producties

Onze HRK SAC producties zijn géén wederverkoopbare consumentengoederen maar uniek auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom van de creator, auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran. Privacy: plaats nergens op internet afbeeldingen van de CQV LLC Documenten! Wederverkoop door onbevoegden is ten strengste verboden. Wij leveren wereldwijd in alle landen. Worldwide delivery.


 • Waarborg authenticiteit HRK-SAC Producties.
 • Autorisatie blijkt uit actuele waarmerken per 01-11-2021 van de auteur grondlegger.
 • HRK-SAC Producties zijn géén wederverkoopbare consumentengoederen en kunnen als Preorder beschikbaar zijn; de verwerking van uw preorder en order gebeurt handmatig. 
 • U bestelt niet als burger-persoon-consument maar als Enige Erfgenaam-levende mens waarbij niet de leveringstermijnen maar de bescherming en de authenticiteitswaarborgen van de CQV LLC procedure voor de Enige Erfgenamen, leidend is.
 • HRK-SAC Producties zijn aan verandering onderhevig.
 • Zowel voor openbare als In Private ledenwervingsplatforms gelden auteursrechtelijke restricties.
 • HRK-SAC watermerk en waarmerk simulaties verboden.
 • Exploitatie, distributie & doorverkoop verboden.
 • Imitatie en nadruk verboden.
 • Bewerking en DTP manipulatie verboden.
 • Kopiëren en doorverkoop verboden.
 • Distributie van het werk van de auteur grondlegger - Hoge Raad van de Kinderen SAC via de websites geboortetrust hetbewustepad.nl en bossmaker.nl is wegens hun eenzijdige samenwerkingsopzeggingen 2020 en 2021, verboden.

By

Vincent Zegel Suveran.

All rights reserved

CONTACTGEGEVENS

Cooperation UA

Hoge Raad van de Kinderen HRK - Supreme Authority of the Children SAC

Intellectual Property and Productions

Chamber of Commerce - KVK number: 84753951

.

© Alle rechten voorbehouden. effi copyright/copyclaim all rights and dominion claimed, none waived ever. No liability, no assurance.