Aequitas Law

Equity rules

   

De twaalf presumpties van het Nederlands (Romeins) recht, zijn de verhuiswagens waarmee úw aequitas equity op úw kosten het (úw!) landgoed 'van' de trustbrekende fiduciair wordt binnengereden.

.

Als uw gehele familie in welstand leeft behalve u, dan is het úw individuele geboortetrust waaruit uw gehele familie in welstand leeft, behalve u.

.

28.01.2024 Nieuwste HRK AHB Productie

Aequitas Equity Ordinale Beneficiair Document (14 pagina's)

.

HRK Staff Productivity Webshop Link

 

Hoge Raad van de Kinderen

HRK Aequitas Equity Ordinaal Definitor

.

HRK SAC Staff Productivity Webwinkel

  • Billijkheid / Equity rules

HRK Aequitas Equity rules: Beginsel van billijkheid & Verschil mag er zijn

De term 'gelijkheid' verwijst naar eerlijkheid en rechtvaardigheid en onderscheidt zich van gelijkheid: terwijl gelijkheid betekent dat we iedereen hetzelfde moeten bieden, betekent rechtvaardigheid de erkenning dat we niet allemaal op dezelfde plek beginnen en onevenwichtigheden moeten erkennen en aanpassen.


Nederlands recht is Romeins recht

Een Romeins gerechtshof opereert niet volgens een echte rechtsregel, maar op grond van de 12 vermoedens van de wet waarmee de Basis Registratie 'Personen' (BRP) is gecodeerd ten behoeve van voorgeselecteerde commercieel politieke BRP exploiterende, vermeend bevoegde derde partijen.


Vermoedens 'journalistiek' wordt ingezet tegen ieder doelwit dat de commercieel-politieke vermeende bevoegden met behulp van de vermoedens van de roddelpers beogen te vernietigen zoals de extreem denigrerende bejegening van 'zelfverklaarde soevereinen en autonomen' door de massamedia, heeft laten zien.


Vermoedens 'rechtsgang' is volgens de vermoedens van de wet gepremediteerde rechtsgang op basis van handel met vóórkennis en/of met behulp van een massa media 'beschamingstactiek' door een 'journalist Belastingdienst' of een 'journalist Rechtspraak' etc. geconstrueerd.


Vermeende bevoegden die zich door misbruik van de inschrijvingen Basis Registratie Personen (BRP) uit commercieel winstoogmerk van allerlei dwangvorderingspraktijken bedienen, voeren gerichte aanvallen uit via hetze artikelen (advertorials) in de massa media.


Verder lezen via Jaarverslag 2023 

.


Wraak door de trustee-beheerder


De intergenerationele gedwongen EGI transgender conditionering sedert de vroegste kindertijd, heeft tevens desastreuze gevolgen voor de vertrouwensbeheervorm (trust), met name als de transgender grantor voor een trustee-beheerder kiest die door desbetreffende grantor aan het gedwongen EGI transgender kindprogramma  onderworpen is en die het beheer van afgezonderd privaat vermogen (APV) in trust, voor een niet-transgender begunstigde Beneficiair van de transgender grantor krijgt toebedeeld waarmee de trustee-beheerder uit wraak op zowel de transgender grantor (de EGI ouder - programmeur) als diens niet-EGI en niet-transgender Beneficiair, de fiduciaire plichten opzettelijk decennia lang, met 'worst case scenario' benadeling van de begunstigde niet-transgender Beneficiair uitvoert, in plaats van met best interest vermogensbeheer in trust.

.

Link HRK SAC Staff Productivity Webshop

Het Aeaquitas Equity Familie Trustee Vrijwaringsdocument


0.1.b10.AHB-B00100 Aequitas Equity Familie Trustee Vrijwaringsdocument - HRK-SAC (hogeraadvandekinderen.nl)

.

  • HRK Lectio servitium leesdienst

HRK Documenten leesdienst

Om de manipulatieve taal van de 12 vermoedens van de Romeinse rechtbank; de voortdurende overheidspropaganda en psychologische oorlogsvoering via de massa media arena volgens de Romeinse 'wet', gericht tégen het individuele denken, te begrijpen en te doorzien, is het in uw eigen tempo en in alle stilte, zelfstandig lezen van onze teksten onontbeerlijk.


De producties van de Ordinaal Definitor: Hoge Raad van de Kinderen, zijn beschikbaar via de webwinkel.

.

Aequitas Equity AHB Vakblad Nr.1

.

Aequitas Equity AHB Vakblad Nr.2 

.


Een trust is een Angelsaksische aequitas equity vertrouwensbeheervorm.


De vertrouwensposities waarborgen via best interest vermogensbeheer, de expressie van benevolentie van de grantor ten aanzien van de begunstigde beneficiair. De settlor brengt in opdracht van de grantor, afgezonderd privaat vermogen van de grantor, ten behoeve van de begunstiging van de beneficiair, in de vertrouwensbeheervorm in trust onder. De settlor vertrouwt het beheer toe aan een beheerder: de trustee. Daarnaast dient een protector te worden aangesteld die ter controle dient van de beheerder-trustee die volgens de door de settlor opgestelde fiduciaire plichten en voorwaarden moet handelen.


"Beneficiaries aren't subject to taxes on distributions from the trust's principal, the original sum of money put into the trust."

.


"Guilt is a Roman Court presumption aswell. Nobody is guilty of early childhood suffering because everyone suffered childhood suffering including the ancestors. However suffering can only transform by truth (veritas) and justice (aequitas) done to the positions in trust."

.


HRK Aequitas Equity Ordinaal Definitor

HRK Aequitas Equity werkgebieden

Gemeentelijke Basis Registratie Persona

Transgender Incognito Awareness

.

Aequitas Equity Competentie vereist dat u weet wie u bent en uw, al dan niet verborgen en al dan niet transgender afstammingslijn binnen uw familie kunt attesteren.

.


Politiek EGI Transgender 

Extremisme

Awareness

.

Politieke EGI zwijgcultuur is buiten de rechtsorde en dwang onder schijn van wettelijke recht.

.

De politieke EGI Transgender Extremistische Massamedia voert met behulp van de 12 presumpties, campagne tégen transgender inwoners die niet tot hun elite gerekend worden en tégen niet-transgender inwoners ongeacht nationaliteit, cultuur, afkomst en geboorte. 

.


EGI Non EGI

CoExist


CoExist gaat niet over religies en culturen maar over transgender en niet-transgender acceptatie.

.

Achterstelling en beroving van Beneficiairs AHB zijn naar het superioriteit-inferioriteit

complex van het politieke EGI

transgender extremisme

WOI en WOII herleidbaar.

.

De begunstiging

uit de individuele geboorte trust

van de Beneficiair AHB

is niet aan derden

overdraagbaar.

.

Niet de fiduciair maar ú bent de begunstigde van uw individuele geboorte trust

Het 'Swiebertje' effect ten gevolge van een valse trustee-beheerder

.

Als uw gehele familie in welstand leeft behalve u, dan is het úw individuele geboortetrust waaruit uw gehele familie in welstand leeft, behalve u.

.

HRK Aequitas Equity Geboorte Trust 1, 2, 3

1 Aequitas Equity Fase 1 Documenten

.

Webwinkel Link

.

De bereddering als General Executor Beneficiair AHB

van de Basis Registratie Personen BRP Minor

O.a.: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA)

Algemene volmacht voor de Belastingdienst

.

2 Aequitas Equity Fase 2 Documenten

.

Webwinkel Link

.

Aanschrijving van de General Executor Beneficiair AHB 

aan de vermeend bevoegde dignitarissen

3 Aequitas Equity Fase 3 Documenten

.

Webwinkel NVB | Doc 1 Link

.

Webwinkel DNB | Modern Slavery Abolishment | Doc 2 Link

.

Aanschrijving van de General Executor Beneficiair AHB 

aan de Banken en Banken experts. Begeleidende brieven

zijn eveneens beschikbaar in de webwinkel.  NVB | DNB

.

Wat mensen zeggen

Vincent, Mirthe en Team van de Hoge Raad van de Kinderen, mijn dankbaarheid is groot voor het ontsluiten van deze kalme, niet-politieke, waardige weg voor de Beneficiairs AHB en voor alle inhoudelijke ondersteuning die voortdurend geboden wordt tegen de gerichte aanvallen van administrateurs en malafide fiduciairs!

– Beneficiair AHB

Veel waardering voor uw eerlijkheid en consistentie waarmee u mij aanmoedigt om als Beneficiair AHB te studeren, te leren denken en te handelen op basis van de regels van afstamming, bloedlijn en recht van vermogen in trust equity.

– Beneficiair AHB

Uw inzicht dat juist de denigrerende bejegening door naaste familie en vermeende bevoegden zich identificerend als overheid, mij de weg wijst naar mijn individuele geboorte trust, heeft mij aangenaam verrast!

– Beneficiair AHB

unsplash